Verbeterde Wereld

Verbeter de wereld, want toekomstgericht ondernemen is duurzaam ondernemen. En omdat ik veel praat over verbeteringen, begin ik ook bij mezelf. Duurzaam lokaal, Groningen Connect en Tegen de Opwarming…

Verbeter de wereld, begin in Groningen

Ik lever belangeloos een bijdrage aan organisaties die vooruit willen, maar niet kunnen. Organisaties die wel willen verbeteren maar vast zitten en organisaties die een goed doel nastreven. Voldoen jullie aan deze criteria, laat dat dan weten. We maken een afspraak en ik kom jullie helpen.

Koopt elders niet wat Groningen u biedt!

Date Hoiting werkt zoveel mogelijk samen met Noordelijke organisaties. Als het kan koop ik het in de regio in.

Verbeter de Wereld Begin Date Hoiting
Verbeter Groningen

Groningen Connect

Ik ben foundingpartner van Groningen Connect. Groningen Connect spant zich in om de verbinding tussen stad en ommeland, en de samenwerking tussen onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en overheid in Groningen te verbeteren. Groningen is een land van mogelijkheden. Door elkaar te vinden, te verbinden, dragen we bij aan de economische groei van Noord-Nederland.

Tegen de opwarming

De opwarming van de wereld is één van de grootste problemen van deze tijd. Wat doe ik?

    • Zuinig en fossielvrij rijden met Neste My.
    • Als het kan digitaal overleggen in plaats van kilometers maken.
    • Ledverlichting aan maar alles uit als er niemand is.

Just Dig It

Op iedere factuur van Date Hoiting advies & regie zie je dit beeldmerk staan.

Dat wil zeggen dat ik direct na het versturen van elke factuur, 3 ‘bunds’ laat graven in Kenia of Tanzania. Zo’n halvemaanvormige kuil geeft een flinke impuls aan het herstel van de natuur in die gebieden. Minder droogte, meer begroeiing, minder opwarming. Een verbetering… inderdaad!