Klantenonderzoek

De meeste organisaties bestaan omdat ze klanten hebben. Klantgerichtheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

Date Hoiting advies & regie helpt bedrijven om klantgerichter te worden. Door prettige gesprekken met jullie klanten te voeren komen zaken aan het licht die anders onderbelicht blijven. Inzicht in je klanten, hun beweegredenen en hun frustraties is belangrijk. Om beleid op te baseren, om keuzes te maken waarmee je meer klanten nog beter kunt helpen.

Het laten uitvoeren van een klantenonderzoek heeft een aantal voordelen. Het primaire proces gaat gewoon door, terwijl ik met je klanten praat. Het doel van de gesprekken is duidelijk en de klanten werken meestal graag mee aan een advies waar ze uiteindelijk zelf baat bij hebben.  Ik ben een professionele gesprekspartner en opereer tactisch. Daarom vertrouwen verschillende organisaties hun klantenonderzoek aan mij toe.

Het resultaat is altijd een praktisch document met verbeterkansen.

Klantwoord Antwoord op Klantgericht werken