Stakeholder Analyse

Voer eerst een Stakeholder Analyse uit als je in Groningen, Friesland of Drenthe een goed doordacht beleids- of communicatieplan wilt opzetten. Weten voor wie je het doet en bepalen hoe dat dan moet is een verstandige eerste stap waarmee je veel gedoe kunt voorkomen. Date Hoiting advies & regie is bedreven in het uitvoeren van stakeholder analyses. Aan de hand van prettige gesprekken met de betrokkenen breng ik de situatie duidelijk in beeld.

Hoe doen we een stakeholder analyse?

Er zijn verschillende manieren om een stakeholder analyse uit te voeren. De meest doeltreffende manier is op basis van een brainstorm en een serie gesprekken met stakeholders. Door goede vragen te stellen en door te vragen op de antwoorden krijg ik snel een goed inzicht in de situatie. Inzichten die een goede basis voor beleid zijn!

 

Date gaat rustig tegenover je zitten om op ontspannen doch gestructureerde manier het optimale verhaal uit je organisatie naar boven te halen. Als dingen sub-optimaal georganiseerd zijn zegt hij dat ook gewoon, maar komt ook altijd met een oplossing. Dat geeft vertrouwen en rust te midden van de dagelijkse hectiek.

Daan Bultje Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Date’s Drie Stakeholderanalyse Stappen

 1. 1. Schets je Stakeholders

  Wie hebben een belang bij ons slagen of falen? Wie worden beïnvloed door wat wij doen en laten? In een korte brainstorm maken we een lijstje met belanghebbenden.

 2. 2. Schat je stakeholders in

  Met (een selectie van) de belanghebbenden gaan we in gesprek. Samen bepalen we, op basis van deze gesprekken en onze kennis, wat de mate van invloed en de mate van belang van elk van de stakeholders is. Onze inschatting in deze stap kunnen we altijd nog wijzigen. We maken een Stakeholderoverzicht om inzicht te krijgen. De positie op het grid laat ons zien welke actie we moeten ondernemen.

Stakeholderoverzich Date Hoiting Advies & Regie

Als we de stakeholders in het overzicht hebben geplaatst, zien we gelijk welke manier van communiceren bij deze groep hoort.

 1. 3. Snap je Stakeholders

Door mij in gesprek te laten gaan met je stakeholders zorg je ervoor dat je het hele verhaal krijgt. Een onafhankelijke, ervaren gesprekspartner hoort meer. Naar welke informatie ik zoek?

 

Alles valt op z'n plaats met een stakeholder analyse door Date Hoiting advies en regie
 • Wat is hun formele positie in het project?
 • Hoe voelen ze zich betrokken bij het project?
 • Hebben ze een financieel of emotioneel belang bij de resultaten van het project?
 • Wat motiveert hen het meest?
 • Hoe kunnen ze hun invloed in het project laten gelden?
 • Welke projectinformatie is relevant voor hen, en wat is in hun ogen de beste manier om die informatie over te brengen?
 • Wat is hun huidige mening over het project? Positief of negatief? Welke eventuele bezwaren zijn er?
 • Wie beïnvloeden hun mening, en staan deze beïnvloedende partijen ook al in ons stakeholdersoverzicht?
 • Als ze het project niet ondersteunen, wat kunnen we doen om hun support te verkrijgen?
 • Als we hun support niet krijgen, wat kunnen we doen om hun tegenstand te managen?

Met de opgehaalde informatie schrijf ik een stakeholderanalyse en pas ik eventueel het stakeholderoverzicht aan.

Daarmee heb je een goede basis voor beleid en jullie strategische communicatieplan. Wil je meer weten over mijn aanpak, of gewoon eens kennismaken?  Plan dan snel een online kennismakingsgesprek of een Euvelgunnegesprek in!