Northsea WindHub

De Eemshaven vervult een unieke rol in de ontwikkeling van windenergie in de Noordzee. In de afgelopen jaren ontdekte ik tijdens de ritten met The Grone dat veel ondernemers en beleidsmakers in het Noorden geen idee hebben van de ontwikkelingen rondom Offshore Wind.

Het ontwikkelen van een WindHub, om werkzaamheden, innovatie en educatie samen te voegen en om te komen tot synergievoordelen, draagt volgens mij bij aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Ik zet mij, als partner van Groningen Connect, dan ook graag in om dit idee een stap verder te helpen. Dat doe ik als extern adviseur.

 

Verbinden van bedrijven met het ondewijs. Triple Helix.
Northsea Windhub