Gemeente Groningen

Marketing voor een gemeente?

Voor de Gemeente Groningen, dienst RO/EZ ontwikkelde Date Hoiting samen met SalesTuning een marketingplan volgens ‘De Kunst van het Kiezen’ van Sicco Santema en Jeroen van de Rijt.

Door gedurende het marketingplanningsproces stap voor stap gezamenlijk keuzes te maken, werk je samen aan een concreet, direct uitvoerbaar plan.

Gemeente Groningen Marketing