Economic Board Groningen

In de tweede helft van 2015 heb ik het communicatiemanagement van de Economic Board Groningen vorm gegeven. Na een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met de bestuurders beschreef ik de uitgangspunten voor de communicatie.

Na de bureauselectie verzorgde ik de bureaubriefing en kwamen in samenwerking met JUNCTION achtereenvolgens een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een activeringsprogramma tot stand.

EBG Economic Board Groningen