De Noorderpers Reuringprijs

Om het belang van reuring te benadrukken en er met elkaar van te leren is de Noorderpers Reuringprijs bedacht. Jaarlijks wordt een winnaar gekozen die met een vernieuwende bijdrage iets teweeg heeft gebracht in het Noorden.

Ik ben sinds 2015 jurylid van deze prijs.

Noorderpers Reuringprijs