Navigatiesprint

Bij een navigatiesprint bepalen we richting. We stellen vast waar jullie organisatie nu staat, en waar je naartoe wilt. Vervolgens bepalen we hoe we daar komen, en met wie. We benoemen heldere acties en we stropen de mouwen op!

Het eindresultaat is een overzichtelijk navigatieframe. Daarmee kan je zeker een jaar vooruit. Het geeft jullie richting en houvast bij de zaken die je aan gaat pakken en zorgt voor focus en afstemming.

Als je het gevoel hebt dat je op drift bent… een heldere koers mist… richting zoekt. Doe dan een navigatiesprint. Alleen. Of met je hele team.

Het doorlopen van een navigatiesprint kost een dag. Een dag waarop je niet met je normale, dagelijkse werk bezig bent. Je staat even stil bij wat je aan het doen bent. Je maakt slimme keuzes en denkt na over zin en onzin. Kortom, een dag waar de waan van de dag geen grip op krijgt.

Date Hoiting Advies en Regie helpt je op deze dag bij het – gezamenlijk – formuleren van de richting. Na afloop van de navigatiesprint ontvang je het navigatieframe. Dat hang je op een zichtbare plek, zodat je de komende maanden steeds doelgericht aan de slag gaat met de ambities die jullie hebben geformuleerd. Niet vaag. Concreet.

Daarna laat ik je niet zwemmen. In het komende jaar kom ik geregeld bij jullie langs om te bespreken hoe het gaat. Dan kijken we samen naar de ambities en de obstakels. We kijken hoe we bij onze einddoelen uit kunnen komen.

Als we de doelen bijna behaald hebben, is het tijd voor een nieuwe navigatiesprint. Omdat het verslavend werkt om doelen te behalen. En natuurlijk levert het ook wat op…

Onze unieke navigatiesprint bestaat uit 11 onderdelen:

 • Vaststellen huidige situatie
 • Verkenning gewenste situatie
 • Vormgeven van de route
 • Verbeelden van het eindresultaat
 • Bepalen van duurzame doelen
 • Veranderen vs. Obstakels
 • Externe situatieschets
 • Interne situatieschets
 • Samenwerkingen
 • Ambitie
 • Aanpak

Date helpt je met prikkelende vragen en een verrassende aanpak door deze dag heen. Het verveelt geen moment en het stimuleert je team om mee te denken over de toekomst van jullie organisatie.

schets navigatieframe na navigatiesprint

Bronnen en inspiratie

Hoe kom je erbij? Voor de ontwikkeling van de navigatiesprint onderzocht ik 22 modellen en werkvormen. Ik liet mij inspireren door onder anderen de verbeter kata, de DMAIC cyclus, de vijf verbeterfasen uit appreciative inquiry, de 5 lean principes van Womack & Jones. De kwaliteitscirkel van Deming (PDCA). Het GROW-model. DMADV, IDEAL, 5S , de Voort methode, Kaizen, de Vijf V’s van Waardevol Veranderen, Toekomst Verkennen en het Design Thinking Proces.

Ik paste deze en andere theorieën toe in de tientallen sessies die ik in de afgelopen jaren begeleidde bij bedrijven en overheden. Ik leerde welke vragen werken, inspireren en in beweging krijgen. Ik filterde en voegde samen. Totdat ik het had. De navigatiesprint.

Meer weten? Plan dan een afspraak!

 

Date heeft ons als vereniging enorm geholpen. Zijn kritisch opbouwende houding zorgde ervoor dat we snel bij de kern van onze uitdagingen kwamen. Zijn vakkennis en gezonde dosis humor heb ik zeer gewaardeerd.

Marc Jager :Slim Wonen met Energie